TVCallNotify PDF Drukuj E-mail
 

Napisany przez Administrator, z 20-02-2011 12:34

Opinie : 4750    

Ulubione : 186

Opublikowane w : Aktualności, Android


TVCallNotify
market://details?id=eu.saramak.callnotifier.samsungtv
https://market.android.com/details?id=eu.saramak.callnotifier.samsungtv


qrcode
================EN============================
Application send SMS to your Samsung TV screen.
When you get sms or someone call to you, application send information about this to TV. You can read received sms in your Samsung TV.
Application tested:
- Motorola Milestone
- Samsung TV C6500
Application should works:
- Android 1.6 and higher
- Samsung TV CXXXX series.
- Samsung TV C6600, C6700, C6800, C6900, C7000, C7700, C8000, C8700, C9000S, C9000Z,

- Samsung TV C650, C670,C750, CXXX
- Samsung TV C7700,C7705,C7780,C7790,C7700,C7000,C6975, C6900,C6500, C6505

TODO:
- resolve phone number to contact name
- filters (not every sms should be displayed on TV)
--- filter to display sms- only from contacts
--- filter to don't display sms from banks
--- filter to display sms from only chosen contacts
--- filter for TV devices (now sms is displayed in first found device)
- support more then one device

Why application need permission:
READ_PHONE_STATE,UPDATE_DEVICE_STATS - recognize if someone call if yes send notification to TV
INTERNET - network local connection and adverts - application send information to TV by local network.
ACCESS_WIFI_STATE, ACCESS_NETWORK_STATE - check if wifi is on
CHANGE_WIFI_STATE, WAKE_LOCK - if wifi is off, I try turn on wifi and send information again.
RECEIVE_SMS,ECEIVE_MMS - when someone send sms - to your mobile then app will send this sms to TV

* You must have Samsung TV and your phone in this same local network.
* I don't responsible for any eventual damages your phone or TV
* I don't responsible for any divorces - because wrong sms will be display on TV screen :)
* This application is written by my not by Samsung corp.

Thanks for www.samygo.tv community for help, specially for Ewoud Werkman who develop desktop application for sms.  http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=MessageBoxService_request_format

==========PL=============================
Aplikacja służy do odbierania SMS na ekranie TV Samsung.
Gdy dostaniesz sms lub gdy ktoś do Ciebie zadzwoni. Aplikacja powiadomi Cię o tym przez TV Samsung.
Wtedy będziesz mógł przeczytać sms-a za pomocą pilota TV
Aplikacja testowana na:
- Motorola Milestone
- Samsung TV C6500
Aplikacja powinna działać na:
- Android 1.6 lub wyższy
- Samsung TV CXXXX series.
- Samsung TV C6600, C6700, C6800, C6900, C7000, C7700, C8000, C8700, C9000S, C9000Z,

- Samsung TV C650, C670,C750, CXXX
- Samsung TV C7700,C7705,C7780,C7790,C7700,C7000,C6975, C6900,C6500, C6505
Do zrobienia:
- wyświetlać nazwy kontaktów zamiast numery
- filtry (bo nie każdy sms powinien być wyświetlony )
--- filtr - wyświetl smsy tylko od kontaktów zapisanych w liście kontaktów
--- filtr - nie wyświetlaj smsów z banków
--- filtr - wyświetlaj smsy tylko od wybranych kontaktów
--- filtr - wyświetlaj smsy tylko na wybranych urządzeniach
- wspieranie więcej niż jednego urządzenia

Dlaczego aplikacja potrzebuje wybrane pozwolenia:
READ_PHONE_STATE,UPDATE_DEVICE_STATS - aplikacja musi rozpoznać czy ktoś dzwoni i wysłać o tym informacje do TV
INTERNET - aplikacja wysyła informacje przez lokalną sieć, musi mieć dostęp do internetu również dla reklam :)
ACCESS_WIFI_STATE, ACCESS_NETWORK_STATE,CHANGE_WIFI_STATE, WAKE_LOCK - sprawdza czy Wifi jest wałczone, jeśli nie spróbuje je właczyć i wysłać sms-a przez wifi

RECEIVE_SMS,ECEIVE_MMS - Gdy sms przyjdzie na androidowe urządzanie aplikacja zareaguje wysyłając sms-a na TV

UWAGA
* Aplikacja i TV powinny być w tej samej lokalnej sieci
* Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia urządzeń, za rozpady związków małżeńskich spowodowane wyświetleniem nie odpowiednich smsów :)
* Aplikacja napisana przeze mnie nie przez Samsung corp. Aplikacja nie ma nic wspólnego z Samsung tyle że potrzebuje urządzenia TV Samsung do poprawnego działania.

Podziekowania dla społeczności www.samygo.tv za pomoc w pisaniu i testowaniu aplikacji oraz Ewoud Werkman który napisał wersję desktop programu:  http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=MessageBoxService_request_format

Ostatnie uaktualnienie : 21-02-2011 09:10

   
Quote this article in website
Favoured
Print
Send to friend
Related articles
Save this to del.icio.us

Komentarze użytkowników  RSS feed comment
 

Średnia ocena użytkownika

   (0 vote)

 


Add your comment
Name
E-mail
Title  
 
Comment
 
Available characters: 600
   Notify me of follow-up comments
  Mathguard security question:
R8K     S    
J 4  A  TR  6LC
UJF  KY2  7    
 7  Q   S  168
NLH     DTH   
   
   

No comment postedmXcomment 1.0.7.::.Polish Version - JoomlaPL.com Team © 2007-2014 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
wstecz   dalej »